Tumblelog by Soup.io
 • mariet
 • pure-mature
 • majak
 • christi
 • porncollectr
 • 9halfminutes
 • colourme
 • soll
 • supervita
 • gracey
 • fangs-are-fantastic
 • zyggie
 • 1NdyGo
 • obarzana
 • dupeczki666
 • herwings
 • toskafkee
 • stonedrabbit
 • wisniastyle
 • aufait
 • notforgetme
 • paja
 • kassi
 • regularguy
 • zonakmicica
 • luminouss
 • klaraspictures
 • krainakredek
 • kodzak
 • globalbeauties
 • b4rt
 • malamysz
 • coldways
 • aanetaxx
 • kingalascaux
 • czak
 • fudgeffy1
 • DavyJones
 • rihannnna
 • kanyewestt
 • nickiminaj
 • ultraviolet
 • kochajmnie
 • martina2409
 • bluesunday
 • lajlalajlalajla
 • uhmmmmm
 • idacnaoslep
 • Gabreiila
 • sexyhornysluts
 • guyver
 • Havok
 • nicdostracenia
 • orangeugarte
 • OverseerSkretu
 • angelmarcin
 • themonster
 • strip697
 • sashafierce
 • swmmp
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

0748 8971 500
Reposted fromzweisatz zweisatz viafukurou fukurou

chasingphan:

Depression isn’t always sadness

It’s also feeling numb at 3am but smiling and laughing with friends at 3pm

It’s also not being able to get out of bed even though you were fine the day before

It’s also not eating because you aren’t hungry or can’t be bothered, but also over eating because you’re bored and feel empty

It’s also loving too hard or not at all

Depression isn’t a constant feeling of sadness, depression can be hidden in happiness.

Your depression is valid even if people say it’s not just because you smile

Reposted fromnepotism nepotism viafukurou fukurou
2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashampain shampain
8835 7420 500
Reposted frompunisher punisher viaHypothermia Hypothermia
"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

— Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
Reposted fromimradioactive imradioactive viamesoute mesoute
A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
Gdyby bóg rzeczywiście istniał, jak wytłumaczyłby się z tego wszystkiego?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamesoute mesoute
2540 a6f4
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viajointskurwysyn jointskurwysyn
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
all I know since yesterday is: everything has changed
— 17.03
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viaaura-lunaris aura-lunaris

Hmmm, tego Franek istotnie nie przemyślał. Bo choć w kwestiach naukowych starał się zawsze wszystko przeanalizować i przewidzieć, w kwestiach życiowych trochę się gubił. 

— Stachowicz-Gacek
Reposted fromdys dys viajointskurwysyn jointskurwysyn
2838 97b2 500
Tak jak większość ludzi. 
Możliwe, że jestem i byłem wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Witkacy
Czasem mam takie wrażenie, jakbym wszedł w życie bez zaproszenia i nagle wszyscy odkryli to oszustwo i oskarżali mnie wzrokiem, wbijając we mnie spojrzenia ostre jak ciernie.
— Jaume Cabré – "Wyznaję"
Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Spośród wszystkich pogubionych rzeczy, najtrudniej odnaleźć mi siebie. Nawkładałam wszędzie siebie za dużo i nie umiem odzyskać.
— K.W.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl