Tumblelog by Soup.io
 • mariet
 • pure-mature
 • majak
 • christi
 • porncollectr
 • 9halfminutes
 • colourme
 • soll
 • supervita
 • gracey
 • fangs-are-fantastic
 • zyggie
 • 1NdyGo
 • obarzana
 • dupeczki666
 • herwings
 • toskafkee
 • stonedrabbit
 • wisniastyle
 • aufait
 • notforgetme
 • paja
 • kassi
 • regularguy
 • zonakmicica
 • luminouss
 • klaraspictures
 • krainakredek
 • kodzak
 • globalbeauties
 • b4rt
 • malamysz
 • coldways
 • aanetaxx
 • kingalascaux
 • czak
 • fudgeffy1
 • DavyJones
 • rihannnna
 • kanyewestt
 • nickiminaj
 • ultraviolet
 • kochajmnie
 • martina2409
 • bluesunday
 • lajlalajlalajla
 • uhmmmmm
 • idacnaoslep
 • Gabreiila
 • sexyhornysluts
 • guyver
 • Havok
 • nicdostracenia
 • orangeugarte
 • OverseerSkretu
 • angelmarcin
 • themonster
 • strip697
 • sashafierce
 • swmmp
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

0229 f203 500
Reposted byDas-huepfende-Kommaero-Neo
it already did. It's called nuclear chain reaction.

June 21 2017

8393 be3f 500
Reposted frompulperybka pulperybka
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaIriss Iriss
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viadiscombobulated discombobulated
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viadiscombobulated discombobulated
6135 a329
Reposted frommaking-love making-love viazupson zupson
  Ty znowu byłaś taka, że chcialem jeszcze bardziej.   
Reposted fromla-lu la-lu viazupson zupson
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viaszarakoszula szarakoszula
Niech na twarzy uśmiech gości, wiem że wszystko się ułoży. NIC NIE ZBURZY TEJ MIŁOŚCI.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Reposted frombluuu bluuu
3141 0b7d
Reposted frompampunio pampunio viazielono zielono
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl